top of page

Integritetspolicy för Resteröds Djurklinik AB
Det är viktigt att läsa igenom integritetspolicyn innan användande av våra tjänster. Genom att använda Resteröds Djurklinik AB:s tjänster, använda vår webbplats och/eller andra kanaler där du skickar information till oss, accepterar du vår integritetspolicy.

Resteröds Djurklinik AB värnar om att skydda våra kunders integritet enligt EU 2016/270, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Detta gäller i situationer där Resteröds Djurklinik AB behandlar personlig information som vi samlar in och har i våra register. Resteröds Djurklinik AB inhämtar enbart personuppgifter direkt från den registrerade och uppgifter som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, emailadress och eventuell information om djur sparas i vårt journalsystem.

Ändamål för insamling och lagring av personuppgifter

 •  identifikation av djurägare och djur för att kunna ge rätt vård 

 •  etablering av kommunikationskanal till djurägare angående vård av djur 

 • utskick av till exempel provsvar eller påminnelser inför besök,  vaccination eller annan provtagning/vård 

 • uppfyllande av rättsliga förpliktelser som t.ex. bokföringslagen,  smittskyddslagen, djurskyddslagen


Exempel på behandlingar som utförs

 • identifikation och tidsbokning

 • journalföring av besök/konsultationer

 • utlämning av nödvändiga personuppgifter och information om djur vid skickande av prover till externa laboratorier

 • receptförskrivning

 • utlämning av nödvändiga personuppgifter och information om djur vid kontakt med försäkringsbolag vid t.ex. direktreglering

 • utlämning av nödvändiga personuppgifter och information om djur vid kontakt med andra kliniker/djursjukhus  vid till exempel skickande eller mottagande av remiss

 • utlämning av nödvändiga personuppgifter och information om djur vid ägarregistrering i SKK / Sverak

 • rådgivning via telefon, SMS, mail eller post


Mer om journalföring
Resteröds Djurklinik AB följer Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård som säger att vi måste föra journal för ditt djur. Vid journalföring behandlas uppgifter om dig och ditt djur. Djurets journal måste enligt lag sparas i fem år och då vår verksamhet även omfattas av bokföringslagen måste insamlade uppgifter sparas i minst sju år. Resteröds Djurklinik AB har beslutat att spara journaler i 10 år efter senast registerarde besök för att minimera risken för att värdefull information om djurets hälsa och vård försvinner under djurets livstid. Journalen skall till exempel kunna visas upp på begäran vid kontroll från tillsynsmyndighet (Statens jordbruksverk). Om du efter sju år önskar att dina uppgifter avregistreras är det bara att kontakta oss. 
 
Läs mer här: 
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214fb14cc/1553855253095/2019-025.pdf

Personuppgifter till myndighet

 • utlämning av nödvändiga personuppgifter och information om djur vid rapportering till länsveterinär

 • utlämning av nödvändiga personuppgifter och information om djur för att kunna bistå myndigheter i samband med brottsutredning, smittspårning, smittbekämpning eller vid annan rättslig förpliktelse

 • utlämning av personuppgifter till räddningstjänst i samband med samtal till SOS Alarm eller vid kontakt med polis.


Om det är nödvändigt kan även dina uppgifter komma att delas med fler personuppgiftsbiträden som till exempel systemleverantörer med supportbehörighet gällande till exempel telefonväxel, journalsystem, e-recepttjänst, IT-leverantör, mediateknikleverantör samt även krematorier, inkassobolag med flera.

Tredjepart
På hemsida eller facebook-sida kan vi publicera information eller länkar från tredje part som är oberoende från oss. Resteröds Djurklinik tar inget ansvar för innehåll eller sekretessrutiner på tredje parts webbplats.

Användargenererat innehåll
Vid deltagande i tävlingar, delning av videoklipp eller annan liknande delning av information på hemsidor eller på sociala medier som till exempel facebook/instagram är det viktigt att tänka på att all information som du skickar eller lägger in blir offentlig information. Resteröds Djurklinik AB kan inte hindra andra från att använda sådan information på ett sätt som kan bryta mot lagen, din personliga integritet, din säkerhet eller denna integritetspolicy. Således kan inte Resteröds Djurklinik AB ansvara för följderna av sådana inlägg.

Ändring av integritetspolicyn 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd.
 
Personer registrerade hos Resteröds Djurklinik AB kan vid ett tillfälle kostnadsfritt få tillgång till all information som finns sparad om densamme. Vid upprepad förfrågan debiteras kostnad för tid- och materialåtgång. För utlämning av personuppgifter krävs att personen kan legitimera sig på ett tillförlitligt sätt.

Webbkakor även kallat "cookies"
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389)  måste vi informera dig om att vi på webbplatsen www.resterodsdjurklinik.se använder webbkakor. Webbkakor är små textfiler som lagras på din dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
 
Vanliga webbkakor kan delas in i två huvudtyper. Den ena typen sparar en fil på din dator under en längre tid, webbkakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner gällande säkerhet på webbplatsen samt talar om vad som är nytt sedan du besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet har passerats raderas webbkakan från din dator och skapas på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.
 
Den andra typen kallas sessionswebbkakor och saknar utgångsdatum. När du är inne och surfar på en sida, lagras den här webbkakan tillfälligt på din dator för att exempelvis bidra med information och statistik gällande antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkällor osv. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på datorn, utan försvinner när du stänger webbläsaren.

Hur kan du stänga av användningen av webbkakor?
Om du inte accepterar att webbkakor används kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att antingen neka lagringen av webbkakor eller till att du informeras om när en hemsida vill lagra webbkakor på din dator. Detta innebär samtidigt att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

Sociala medier och widgets
Hemsidan kan använda widgets eller länkar till sociala medier vilka tillåter besökare att få tillgång till innehåll från www.resterodsdjurklinik.se på olika plattformar för sociala medier (bland annat Facebook och Instagram). För att bättre förstå hur och vilken information som samlas in via sociala medier och vilka cookies som används av sådan tredje part hänvisar vi till gällande dataskyddspolicy för respektive plattform för sociala medier.

bottom of page